Voorwaarden Instagram winactie

Hoe werkt deze actie?

 1. Volg @liebherrhuishoudnl op Instagram
 2. Like het actiebericht

Actievoorwaarden

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Buram Electro B.V., gevestigd te Uithoorn.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats nadat de gebruiker account @liebherrhuishoudnl volgt op Instagram en het actiebericht liket.
 3. De actie geldt alleen tijdens de looptijd 28 oktober tot en met 4 november 2019.
 4. Bij deze winactie worden er na afloop van de actieperiode 3 Emsa koelkaraffen onder de deelnemers verloot. Elke winnaar ontvangt 1 prijs.
 5. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Buram Electro B.V. hiervoor zorg dragen.
 6. Alleen personen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen komen in aanmerking om te winnen.
 7. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Buram Electro B.V en hun familieleden.
 8. Buram Electro B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 9. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Buram Electro B.V. om hun namen, alsmede mogelijke foto’s/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website, op de social mediapagina’s en de nieuwsbrief van Liebherr bekend te maken.
 10. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de gewonnen prijs. Deze persoonsgegevens worden hierna verwijderd.
 11. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 12. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 13. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 14. Buram Electro B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 15. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 16. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 17. In gevallen waarin voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Buram Electro B.V.
 18. Buram Electro B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 19. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden en met onze privacyverklaring.
Koop dit product online bij

Voer het typenummer van uw huidige Liebherr apparaat in. Na het invoeren van de eerste letters uit het typenummer kunt u uw apparaat selecteren.

Feedback
Hoe tevreden bent u met deze pagina?

  Deze website functioneert niet optimaal in Internet Explorer. Voor een goed werkende website adviseren wij u een andere browser zoals bijvoorbeeld Google Chrome, Safari, Edge of Firefox te gebruiken. Internet Explorer is verouderd en de ondersteuning voor deze browser komt te vervallen. Microsoft adviseert daarom ook Internet Explorer niet meer te gebruiken.